Inhoud


Ontwerp

Inleiding

Er is geen regelinstallatie, of er zit een andere installatie achter die geregeld moet worden. CV-ketels, ventilatoren, pompen, al deze installaties dienen bestuurd en geregeld te worden vanuit regelkasten. Aan de ene kant is dit een stuk techniek waar alleen installatietechneuten kennis van hebben. Aan de andere kant krijgen de beheerders van gebouwen wel te maken met deze regelinstallaties. Zij worden geacht te weten welke acties ondernomen moeten worden als bepaalde controlelampjes gaan branden. Ook worden zij geacht te weten wat te doen als er in het kantoor wordt overgewerkt. Het belangrijkste van alles is wel dat zij weten wat zij zelf kunnen en mogen bedienen en waar zij vanaf moeten blijven. Dit controleplan geeft hier geen antwoord op. De reden om een controleplan te schrijven over regelinstallaties is dat niet in alle gevallen een adviseur voor de technische installaties aanwezig is om de installaties geheel te begeleiden. In die gevallen zal de bouwbegeleider in dit controleplan de meest belangrijke zaken kunnen vinden om de installateurs te kunnen begeleiden.Ontwerp