Inhoud


Techniek

Inspectielijst

A. Administratief
1. Check aanwezigheid bodem- en sonderingsonderzoek
2. Funderingsadvies aanwezig
3. Is een expertise-onderzoek uitgevoerd
4. Is er voor dit onderdeel een tekeningenroulatieschema vastgesteld
5. Is er voor dit onderdeel een gegevensbehoefteschema vastgesteld
6. Is er een werkplan geëist voor dit onderwerp
7. Zijn de vereiste bestektekeningen en berekeningen ingediend ter controle
8. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen ingediend ter controle
9. Zijn de laatste gegevens verwerkt (gebruikerswensen van kopers/winkeliers)
10. Is een startbespreking wenselijk voor dit onderdeel
11. Is dit onderdeel opgenomen in het V&G-plan uitvoering
12. Zijn alle betrokkenen daarvan op de hoogte
13. Zijn alle bestekseisen bekend en juist geïnterpreteerd

B. Voorbereiding
14. Heibespreking georganiseerd
15. Vaststellen laatste datum palenplan
16. Nagaan festiviteiten rond 1e paal
17. Controle omgevingsvergunning
18. Controle tekeningen en berekeningen gemeente
19. Aangeven rooilijnen, peilhoogte en maaiveldhoogte
20. Vaststellen routing
21. Controle uitzetting piketten
22. Controle aarding en wapening
23. Uitnodiging 1e technische paal
24. Maatregelen ivm geluid / trillingen
25. Informeren omgeving i.v.m. start heiwerk
26. Is er een werkplan ingediend ter controle
27. Is het werkplan goedgekeurd
28. Is het werkplan op de bouw aanwezig
29. Zijn bestektekeningen en berekeningen goedgekeurd zonder voorbehoud
30. Zijn de goedgekeurde bestektekeningen en berekeningen op de bouw aanwezig
31. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen goedgekeurd
32. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen op de bouw aanwezig
33. Zijn er bijzondere omstandigheden uit VCA-oogpunt
34. Is een (detail)planning voor dit onderdeel wenselijk
35. Is de (detail)planning realistisch en haalbaar
36. Is de opslag van materialen goed geregeld (bescherming)

C. Uitvoering
37. 1e technische paal
38. Vaststellen kalenderwaarden
39. Registreren paallengtes
40. Het kalenderen van de palen inclusief overige gegevens
41. Aanleveren kalenderstaten
42. Controle VCA zaken
43. Opslag palen

D. Nacontrole
44. Inmeten paalafwijkingen
45. Doormeten van de palen
46. Maatregelen n.a.v. inmeting en doormeting palen
47. Koppensnellen op correcte wijze
48. Eindrapportage door hoofdconstructeur
49. Is de kwaliteit beoordeeld en akkoord bevondenTechniek