Inhoud


Ontwerp Regelgeving

Financiƫn

Met betrekking tot het heien van prefab palen zullen de risico's veelal bij de aannemer worden ondergebracht. Een verkeerd geheide of gebroken paal komt derhalve niet ten laste van de opdrachtgever. Wel kunnen zich bij de voorbereidende werkzaamheden onverwachte zaken voordoen. De bouwbegeleider zal zich hierop goed voorbereiden en sluitende afspraken maken met de aannemer.

1. Onverwachte bemaling
Bij het onverwacht moeten toepassen van bemaling dienen niet alleen de directe kosten te worden gemeld, maar ook de leges van de vergunning en eventuele andere lozingskosten. Ten aanzien van de vergunningverstrekkers melden wij dat dit van plaats tot plaats kan verschillen. De gemeente, de provincie, waterschappen en zelfs de belastingdienst kunnen partij zijn. De aannemer dient zich terdege te laten voorlichten.

2. Wijziging fundering
Indien er ten gevolge van paalafwijkingen aanpassingen moeten worden gedaan aan de fundering, dan zijn deze kosten in de regel niet voor de opdrachtgever. Er moet worden gekeken of de aanpassingen geen invloed hebben op de in te voeren kabels en leidingen.

3. Separate aanbesteding
Het kan voorkomen dat het werk in delen wordt aanbesteed, waarbij als eerste het maken van de fundering wordt gegund. Dit wordt dan vaak gedaan om tijd te winnen als de overige bestekstukken nog niet gereed zijn of de aanbesteding van het gehele werk meer tijd in beslag neemt.
Uiteraard neemt de opdrachtgever hiermee een risico, doordat wijzigingen in het ontwerp tot meerkosten van de fundering kunnen leiden. Zorg ervoor dat er wel een omgevingsvergunning is, alvorens te starten.Ontwerp Regelgeving