Inhoud


Ontwerp

Inleiding

Het STABU-hoofdstuk 20 funderingspalen en damwanden heeft een nogal breed scala aan mogelijkheden in zich. De diverse mogelijkheden beginnen allemaal hetzelfde, echter de uitvoering kan verschillen. De prefab palen, de in de grondgevormde palen zijn de meest voorkomende soorten, welke allen een grondonderzoek en sondering als uitgangspunt hebben. In dit controleplan komen alle mogelijkheden kort aan bod, met de daarbij behorende aandachtspunten. De constructeur zal aan de hand van het funderingsadvies en in overleg met de bodem en sonderingsadviseur tot een keuze komen.
Het aanbrengen van palen is, na het inrichten van het bouwterrein en de grondwerkzaamheden, de eerste daadwerkelijke activiteit van de meeste bouwprojecten.
De bouwkundig opzichter komt in veel gevallen op een project bij de start van de heiwerkzaamheden. Dat betekent dat hij zich in een korte periode niet alleen moet inleven in het project en de status van de gegevens, maar ook dat hij moet kennismaken met een nieuw team van mensen. Deze periode is vaak bepalend voor het verdere verloop van het project.Ontwerp