Inhoud


Ontwerp

Inleiding

Het toepassen van damwanden is al een zeer oude techniek. Er zijn vele typen damwanden toegepast, van hout (berlinerwand), beton en staal.
Heden ten dage wordt de stalen damwand op grote schaal toegepast, hetzij als een hulpconstructie om de bouwput uit te kunnen graven, hetzij als een onderdeel van de toekomstige nieuwbouw. Dan wordt de damwand toegepast als een verloren bekisting en blijft dan ook aanwezig. Soms is een verankering noodzakelijk van de damwand in de naastliggende grond, hetgeen bijvoorbeeld met groutankers kan worden gerealiseerd. Het slaan van damwanden is werk voor specialisten. Ook hier geldt echter dat het proces voor een bouwbegeleider inzichtelijk moet zijn.
Het proces van inbrengen van damwanden in de grond kan door drukken, trillen of heien gebeuren.Ontwerp