Inhoud


Financiën Organisatie

Regelgeving

De belangrijkste regelgeving waar de bouwbegeleider mee te maken krijgt, bij toepassing van kanaalplaatvloeren of breedplaatvloeren, is de productomschrijvingen van de vloeren zelf. Hier staat duidelijk in vermeld wat men mag, wat men niet mag en wat men moet. Daarnaast kan de constructeur voorwaarden stellen, vooral bij de randdetails. Tevens zijn er regels met betrekking tot veiligheid en gezondheid die omschreven moeten worden in het V&G-plan.

1. V&G-plan
Voor het desbetreffende onderdeel moet zonodig een V&G-plan worden opgesteld, als de hoofdaannemer dit nog niet uitgewerkt heeft in zijn eigen V&G-plan uitvoeringsfase. Met name de randbeveiliging tijdens het aanbrengen van de vloeren is een belangrijk aspect. Ook het afdekken van sparingen is een veelvuldig terugkerend onderwerp tijdens werk- en bouwvergaderingen.

2. Goedgekeurde tekeningen en berekeningen
Voordat de eerste elementen op het werk worden gesteld, moeten goedgekeurde tekeningen en berekeningen van Bouw- en Woningtoezicht op het werk aanwezig zijn. Beschikt men niet over deze tekeningen dan is overleg nodig met deze gemeentelijke dienst.

3. Attesten en certificaten
Van alle toegepaste materialen moeten attesten en productcertificaten op het werk aanwezig zijn.Financiën Organisatie