Inhoud


Techniek

Inspectielijst

A. Administratief
1. Vaststellen deadline kopers meer- en minderwerk
2. Is er voor dit onderdeel een tekeningenroulatieschema vastgesteld
3. Is er voor dit onderdeel een gegevensbehoefteschema vastgesteld
4. Is er een werkplan geëist voor dit onderwerp
5. Zijn de vereiste bestektekeningen en berekeningen ingediend ter controle
6. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen ingediend ter controle
7. Zijn er attesten, certificaten of garanties geëist
8. Zijn de laatste gegevens verwerkt (gebruikerswensen van kopers/winkeliers)
9. Is een startbespreking wenselijk voor dit onderdeel
10. Is dit onderdeel opgenomen in het V&G-plan uitvoering
11. Zijn alle betrokkenen daarvan op de hoogte
12. Zijn alle bestekseisen bekend en juist geïnterpreteerd

B. Voorbereiding
13. Vaststellen sparingen coördinatie
14. Opvragen stempelplan
15. Doorspreken kierafdichtingen voor het storten
16. Eventueel reinigen onderliggende betonwanden
17. Vaststellen maatregelen bij extreme weersomstandigheden
18. Is er een werkplan ingediend ter controle
19. Is het werkplan goedgekeurd
20. Is het werkplan op de bouw aanwezig
21. Zijn bestektekeningen en berekeningen goedgekeurd zonder voorbehoud
22. Zijn de goedgekeurde bestektekeningen en berekeningen op de bouw aanwezig
23. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen goedgekeurd
24. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen op de bouw aanwezig
25. Zijn de attesten, certificaten of garanties ingediend ter controle
26. Zijn de attesten, certificaten of garanties goedgekeurd zonder voorbehoud
27. Zijn de attesten, certificaten of garanties op de bouw aanwezig
28. Zijn er bijzondere omstandigheden uit VCA-oogpunt
29. Is een (detail)planning voor dit onderdeel wenselijk
30. Is de (detail)planning realistisch en haalbaar
31. Is de opslag van materialen goed geregeld (bescherming)

C. Uitvoering
32. Oplegging door middel van rubbers of vilt correct toegepast
33. Onderlinge aansluiting van naden
34. Fijne hoogteafstelling van de stempels (breedplaatvloeren)
35. Onderlinge wisseling platen (kanaalplaatvloeren)
36. Afstorten plaatnaden (kanaalplaatvloeren)
37. Keuring installaties (breedplaatvloeren)
38. Afstorten betonvloer (breedplaatvloeren)
39. Weersafhankelijke maatregelen
40. Aanbrengen druklaag, afwerking monolithisch
41. Is de maatvoering gecontroleerd (doorbuiging eigen gewicht)

D. Nacontrole
42. Gecontroleerde verwijdering onderstempeling
43. Is de kwaliteit beoordeeld en akkoord bevonden
44. Zijn alle gegevens op de juiste wijze in de revisiestukken verwerktTechniek