Inhoud


Ontwerp Regelgeving

Financiën

Voor dit controleplan zijn geen bijzonderheden te melden inzake de financiën. De keuze is gemaakt in het ontwerpstadium en verwerkt in de contractstukken. De uitvoering geeft in bijna alle gevallen geen aanleiding tot meerkosten, tenzij het om een cascowijziging gaat. In dat verband zullen de meerkosten onderdeel zijn van een grotere kostenpost.


Ontwerp Regelgeving