Inhoud


Ontwerp

Inleiding

Een project waar prefab betonelementen worden toegepast, kent een lange voorbereiding. In veel gevallen is er voor het casco een separate tekeningenstroom nodig, apart van de procedure van de werkplattegronden en detaillering van de architect. De constructeur start zijn werk op basis van de bestektekeningen en legt daarmee de basis vast voor de architect. De reden hiervoor is dat de aanvoer van de eerste prefab elementen vrij snel na het gereed komen van de fundering en de begane grondvloer volgt. Dit, terwijl de totaal benodigde tijd van een geheel proces soms wel 3 tot 4 maanden in beslag kan nemen. Men ziet dit vaak terug in de wijze waarop de bouwpartners zijn omgegaan met de opdrachtverleningen. Niet zelden wordt voor het casco, vooruitlopend op een totaalopdracht, een aparte overeenkomst opgesteld.Ontwerp