Inhoud


Ontwerp

Inleiding

Panelenplafonds worden in de woningbouw niet of nauwelijks toegepast. In hoofdzaak geldt dit plan voor utilitaire werken. Het is een compact onderdeel waarin niet veel mis kan gaan, mits men zich houdt aan de juiste volgorde van het bouwproces. Dit controleplan geeft inzicht in de juiste volgorde. Kwaliteitsverlies kan optreden als eenmaal aangebrachte plafondpanelen er weer uit moeten, omdat bijvoorbeeld een installateur nog kabels moet aanbrengen in de kabelgoten. Door de werkzaamheden onderling beter op elkaar af te stemmen kan men dit voorkomen. Daarmee kan ook worden voorkomen dat er afstemmingsproblemen ontstaan van installaties die boven de panelenplafonds aangebracht worden.Ontwerp