Inhoud


Financiën Organisatie

Regelgeving

Bij koopwoningen sluit de koper een koop- en aannemingsovereenkomst af met de aannemer of een projectontwikkelaar. Indien de koopwoningen onder een garantie en waarborgregeling worden verkocht, zal de aannemer of projectontwikkelaar hierbij zijn aangesloten. Indien de projectontwikkelaar (opdrachtgever voor het project) geen licentiehouder is bij een garantie en waarborgregeling kan hij een bouwer zoeken die wel is aangesloten bij een garantie en waarborgregeling. Dan zal de koper een koopovereenkomst afsluiten met de projectontwikkelaar en onder supervisie van de projectontwikkelaar zal de koper dan een aannemingsovereenkomst met de bouwer afsluiten. Het gehele plan dient ter goedkeuring bij een garantie en waarborgregeling te worden aangeboden; indien akkoord, dan volgt planacceptatie. Het plan wordt getoetst aan de voorschriften uit het Bouwbesluit. Hierbij dienen alle gegevens, zoals bestek en bestektekeningen alsmede de complete verkoopdocumentatie, te worden aangeleverd.

1. Garantie en Waarborgregeling
Een garantie en waarborgregeling biedt de koper twee waarborgen.
In de eerste plaats de zogenaamde gebrekenwaarborg. Dit is een garantie van de ondernemer aan de koper ten aanzien van de technische hoedanigheid van de woning, afgedekt door een waarborg van een garantie en waarborgregeling voor het geval dat de onderneming niet presteert of niet meer kan presteren.
In de tweede plaats kent de Regeling een zogenaamde insolventiewaarborg, een waarborg bij onvermogen. Dit komt erop neer, dat de betreffende Aangesloten Organisatie de koper bij insolventie van de ondernemer (tot bepaalde grenzen) schadeloos stelt voor het eventueel financiële nadeel dat door de koper wordt geleden om tot (af)bouw van de woning te geraken. De volgende 4 organisaties die waarborgcertificaten afgeven, die de garantie en waarborgregeling uitvoeren en de in die regeling genoemde waarborgen verstrekken, zijn o.a.: Bouwfonds Woningbouw B.V., Stichting Landelijk Garantiefonds Woningbouw (LGW), Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) en Stichting Woningborg.

2. Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken (UAV)
Indien de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, dient dit te zijn opgenomen in het bestek als zijnde contractstuk. In deze UAV is opgenomen hoofdstuk 4 “Aanvang, uitvoeringsduur en oplevering”.

3. Garantieverklaringen installaties
Bij de oplevering aan de koper dient erop te worden toegezien dat alle garantieverklaringen beschikbaar zijn en worden overhandigd aan de koper. Dit geldt ook voor keukenapparatuur, voor zover die via de opdrachtgever is aangekocht.Financiën Organisatie