Inhoud


Organisatie Techniek

Planning

Het bijgevoegde planningsformulier is als voorbeeld ingevuld. Het geeft een indruk hoe het opleveringsproces in tijd kan verlopen. Uit dit voorbeeld blijkt dat tussen bepalen definitieve opleverdatum en oplevering aan de koper een korte periode ligt. Het is van groot belang dat deze periode goed wordt benut en bewaakt om de woning inderdaad opleveringsgereed te maken. Indien blijkt dat de woning door de aannemer gereed wordt gemeld en dit naar inschatting niet haalbaar blijkt te zijn dan dient de bouwbegeleider dit direct te melden bij de opdrachtgever zodat mogelijk uitstel van aanschrijving en opschorting van de oplevering kan worden ingezet.Organisatie Techniek