Inhoud


Inleiding Financiën

Ontwerp

De bouwbegeleider zal nagaan onder welke voorwaarden de woningen zijn verkocht. Dit kan van invloed zijn op het betalingsschema, de garantietermijnen en de opleveringsprocedure.

1. Vaststellen onder welke voorwaarden de woning is verkocht
De woningen kunnen zijn verkocht onder een bepaalde garantie. De meeste woningen worden gebouwd onder een garantie en waarborgregeling van een marktpartij. We noemen de Stichting Reinbouw Garantiefonds, de Stichting Garantie Woningbouw Jo Roelof Zeeman en de Stichting Garantie- en Waarborgfonds Nederland. De voorwaarden van het betreffende garantie-instituut moeten aanwezig en bekend zijn.

2. Prevalerende contractstukken
Bij de start van het werk moet duidelijk worden welke contractstukken het zwaarst wegen. In alle gevallen is de koopovereenkomst het uitgangspunt. Hierin kan zijn opgenomen dat de verkoopbrochure onderdeel is van de overeenkomst. Vastgesteld moet worden welke rechten de koper hieraan kan ontlenen. Dit is van groot belang indien zich een wijziging aandient.Inleiding Financiën