Inhoud


Ontwerp

Inleiding

Dit controleplan heeft betrekking op de opleveringsprocedure van koopwoningen en appartementen. Het kan ook worden toegepast voor huurwoningen en -appartementen, zij het, dat voor huurder gelezen moet worden: belegger of verhuurder. Een werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het na opneming door de bouwdirectie is goedgekeurd. De opneming vindt plaats nadat de aannemer (schriftelijk) heeft aangegeven dat het werk gereed is. Men spreekt over de overdracht van een bouwwerk. De opdrachtgever gaat met de bouwer een contract aan waarin onder andere de bouwperiode wordt vastgesteld. Op de planning is af te lezen wanneer de eerste woningen worden opgeleverd. Tijdens de bouw kan de opleveringsdatum worden beïnvloed door verschillende factoren zoals meerwerken, aanvullende opdrachten, weersomstandigheden, stakingen, faillissement van de aannemer en andere onvoorziene zaken. De bouwbegeleider heeft als taak de planning te bewaken en de opdrachtgever vroegtijdig te informeren of er wel of niet op genoemd tijdstip kan worden opgeleverd. Het opleveringsproces is geen technisch onderwerp. Het is een proces waar wel technische zaken uit voortvloeien, maar de meeste zaken hebben te maken met organisatie.Ontwerp