Inhoud


Planning Inspectielijst

Techniek

De opzichters zijn altijd betrokken bij de technische installaties. Ook indien een adviseur aanwezig is en zelfs als vanuit deze adviseur een installatie-opzichter regelmatig controles uitvoert. Bij woningbouw is in de regel geen apart toezicht geregeld voor de installaties. De oplevering van de installaties is dan een taak van de opzichter. Bij grotere projecten waarbij een aparte installatie-opzichter aanwezig is, moeten vooraf duidelijke afspraken gemaakt worden over de hiërarchie van partijen. De directievoering is verantwoording verschuldigd aan de opdrachtgever van zowel de bouwkundige zaken als de installatietechnische zaken. In die context valt de adviseur onder de bouwdirectie, en daarmee ook het toezicht op de installaties. Logischerwijs zal de bouwkundig opzichter zich nauwgezet moeten laten informeren over de controlewerkzaamheden van de installatie-opzichter. Zijn op- en aanmerkingen kunnen gevolgen hebben voor de bouwkundige voortgang. Omgekeerd beschikt de bouw¬kundig opzichter over informatie die consequenties kan hebben voor het ontwerp en de uitvoering van de installaties. Denk bijvoorbeeld aan een gebouwcompartimentering.

1. Het bouwkundig oog
Ook al wordt de inhoudelijke controle van de installaties verzorgd door de adviseur, de bouwbegeleider zal met hem bij vooraf vastgestelde installaties meelopen. Hij kan er ook voor kiezen om de bouwkundige raakpunten apart met de bouwkundige aannemer op te nemen. Denk bijvoorbeeld aan de controle van waterdichte doorvoeringen van koelleidingen, de waterdichtheid van een liftput en bevestigingen aan bouwkundige onderdelen.

2. Klachtenprocedure
De bouwbegeleider moet nadenken over een sluitende klachtenprocedure. Waar moet een gebruiker zijn klacht melden, wat gebeurt er vervolgens met de klacht, wie beoordeelt de relevantie van een klacht, hoe komt de bouwbegeleider te weten wanneer een klacht is verholpen en hoe komt deze melding weer terecht bij de klager. Een vaak onderschat probleem. Als deze procedure niet is geregeld, kan er een gevoel van onvrede ontstaan bij de gebruiker. Als dat gevoel sterker wordt, ontstaan er meer klachten en problemen die vaak veel energie kosten om af te handelen.

3. Onderhoudsperiode
Er moeten afspraken gemaakt worden over het onderhoud, de procedure en de planning. Veel installaties kennen onderhoudsvoorschriften, die al moeten worden ingevuld tijdens de onderhoudsperiode. De ervaring leert dat de nieuwe bewoner van een pand zijn energie volop nodig heeft om te wennen aan de nieuwe omgeving, nieuwe huisregels, enz. Het onderhoud ‘komt later wel’. Het gevolg kan zijn dat men er pas bij een calamiteit achter komt dat goed onderhoud het probleem mogelijk had kunnen voorkomen.Planning Inspectielijst