Inhoud


Inleiding Financiën

Ontwerp

In de ontwerpfase wordt onderscheid gemaakt tussen de gebouwgebonden installaties en de gebruikersinstallaties. Een voorbeeld van een gebouwgebonden installaties is bijvoorbeeld de verwarming. Een gebruikersinstallatie is bijvoorbeeld een inbraaksignalering. Omdat beide installaties als een geïntegreerd systeem met elkaar zullen gaan samenwerken, wordt in de hierna volgende beschrijving geen onderscheid gemaakt tussen beide vormen van installaties.

1. Bestek
In veel bestekken is de oplevering van de afzonderlijke installaties voldoende duidelijk omschreven. Bij alle installaties moet duidelijk zijn vastgelegd hoe om te gaan met garanties, revisies, certificaten, bedieningshandleidingen, onderhoudsvoorschriften en onderhoudsaanbiedingen. De bouwbegeleider moet nagaan of ook een integrale test in het bestek is vastgelegd. Hiermee bedoelen we een test waaruit de onderlinge samenwerking van alle installaties wordt gecontroleerd.

2. Garantietermijn
De garantietermijn voor de meeste installatiedelen is 12 maanden. Soms is er sprake van een langere onderliggende fabrieksgarantie.

3. Onderhoudstermijn
Voor installaties geldt een onderhoudstermijn van 12 maanden. Dit is een minimum. Klimaatinstallaties hebben vier seizoenen nodig om goed ingeregeld te kunnen worden. Een storing in een koelmachine zal zich pas manifesteren in de zomer, als er koeling gevraagd wordt.

4. Instructie
Wat in de bestekken niet mag worden vergeten, is het geven van instructie aan gebruikers. In sommige gevallen is het zelfs gebleken dat herhaling van een instructie leidt tot een afname van het aantal klachten van installaties. Doordat men leert om te gaan met meldingen van storingen, kan men in een aantal gevallen klachten zelf oplossen.

5. GBS
GebouwBeheerSysteem – vaak is wel geregeld dat er een GBS moet komen, maar niet wie het beheer gaat invullen. Het heeft voordelen om het GBS gedurende de onderhoudsperiode te laten beheren door de installateur die de installaties heeft aangelegd. Dit kan besteksmatig worden geregeld.Inleiding Financiën