Inhoud


Ontwerp

Inleiding

Dit controleplan gaat in op de oplevering van installaties van utilitaire werken. De installaties die behoren bij woningen en appartementen zijn beschreven in het controleplan 01.02.A. Wij hebben gemeend om de technische installaties apart te beschrijven, ondanks het feit dat de inhoudelijke oplevering van technische installaties een verantwoordelijkheid is van de adviseur van de installaties. De adviseur is na de oplevering vaak niet meer aanwezig, of alleen na oproep beschikbaar. De bouwbegeleider is in veel gevallen nog wel aanwezig en belast met de afwerking van de opleveringspunten, bouwkundig en van de installaties. Hij krijgt onherroepelijk met problemen te maken, indien deze zich voordoen. Na oplevering blijken diverse installaties in storing te vallen, de verwarming werkt niet, er is een waterlekkage, de koelmachine maakt kabaal, kortom, al snel zal een beroep op de bouwbegeleider worden gedaan om een probleem op te lossen. Dit controleplan geeft de bouwbegeleider inzicht hoe moet worden omgegaan met de oplevering van installaties. Iedere installatie wordt nader uitgewerkt in de diverse hoofdstukken.Ontwerp