Inhoud


Techniek

Inspectielijst

A. Administratief
1. Controle bestek opleveringsprocedure

B. Voorbereiding
2. Overleg met adviseur inzake protocol oplevering
3. Vaststellen beschikbare middelen (portofoon , voltmeter, toegangspassen, zaklantaarns, ladders)
4. Opstellen planning test- en opleveringsfase per installatie
5. Vaststellen betrokkenheid Bouw- en Woningtoezicht, uitnodigen
6. Vaststellen keuring door certificerende instanties
7. Opstellen klachtenprocedure voor de nieuwe bewoners

C. Uitvoering
8. Voortgang bewaken van de test- en opleveringsfase

D. Nacontrole
9. Instructie
10. Revisie- en garantiestukken
11. Zorgdragen voor bundeling opleveringsstukken
12. Afhandeling restpunten
13. Eindcontrole door adviseurTechniek