Inhoud


Ontwerp Regelgeving

Financiën

De oplevering van een kantoor is een belangrijk moment. Na een oplevering nemen de bouwers afscheid van hun project. Er zijn geen regelmatige vergaderingen meer, en men ziet elkaar minder. Daarom is de stelling dat alle financiële zaken moeten zijn afgerond voor de oplevering.

1. Afhandeling meer- en minderwerk
Als er nog discussiepunten zijn, dan moeten deze zijn afgehandeld voor de oplevering. De rol van de bouwbegeleider is hierin vaak sturend en niet inhoudelijk. De adviseur moet de meer- en minderwerken inhoudelijk afhandelen, de directievoerder draagt zorg voor de formele afhandeling.

2. Opleveringstermijn
Gebruikelijk is dat bij de oplevering de laatste termijn wordt ingediend voor betaling. Voor de aannemer resteert dan nog een onderhoudstermijn of, gebruikelijk, een bankgarantie.Ontwerp Regelgeving