Inhoud


Financiën Organisatie

Regelgeving

Voor natuursteen zijn er bijna geen regels of normen als het gaat om toleranties in maatvoering, afwerking, haaksheid, kleur en tekening. Dit geeft soms grote problemen bij de keuring van aangevoerd of verwerkt natuursteen. Wat te doen bijvoorbeeld wanneer we monsters zonder ader hebben goedgekeurd en er zit in de gevel een plaat met een grote ader? De verwerking van diverse soorten is aan strenge arbo-regels gebonden. Zandsteen mag bijvoorbeeld niet worden verhandeld, verwerkt of bewerkt omdat het stof schadelijk is voor de gezondheid (uitgezonderd restauratiewerken aan erkende monumenten).

1. Goedgekeurde tekeningen en berekeningen (bij geveltoepassing)
De constructieve berekeningen, bij gebruik van natuursteen als gevelbekleding, dienen te voldoen aan de hiervoor wettelijk gestelde eisen. Voor de start van de uitvoering is goedkeuring vereist.

2. V&G-plan
Zowel voor de ontwerpfase als de uitvoeringsfase dient er bij toepassing van natuursteen op hoogte aan de gevel een V&G-plan te worden gemaakt.

3. Garantie
Zeker bij dit onderdeel moet tijdens de bemonsteringsfase een concept-garantieverklaring worden overhandigd. De eventuele beperkingen en uitsluitingen moeten partijen vooraf helder zijn en hierover dient overeenstemming te zijn.Financiën Organisatie