Inhoud


Regelgeving Planning

Organisatie

De organisatie van het onderdeel begint al tijdens de ontwerpfase. Het moet helder zijn of de monsters, op basis waarvan een keuze wordt gemaakt en ook het bestek wordt geschreven, nog wel relevant zijn. Soms kan een groeve na een half jaar al een ander uiterlijk natuursteen produceren dan de eerder voorgelegde monsters. Kenmerkend voor natuursteen is dat het uiterlijk en de kwaliteit variabel zijn.

1. Status bemonstering
Het eerste wat de bouwbegeleider zal moeten doen, is het opvragen van de meest recente monsters. Er moet gevraagd worden naar minimaal drie monsters, waarvan twee een ondergrens en een bovengrens zijn. De architect dient te beoordelen of e.e.a. voldoet.

2. Tekeningenprocedure
De kwaliteit van bestek en de daarbij behorende tekeningen en detailleringen dienen een compleet inzicht te geven in de verwerking van de natuursteen. Als dit niet het geval is dienen complete werktekeningen te worden gemaakt. Afhankelijk van het werk kan het nodig zijn dat elke plaat en alle details worden uitgewerkt door de leverancier of verwerker van de natuursteen. In deze procedure dienen ook de berekeningen een plaats te krijgen.

3. Coördinatie sparingen
Sparingen worden niet “even” in het werk gemaakt maar moeten vooraf worden uitgetekend. Denk in dit verband ook aan de bevestigingsgaatjes in de natuursteen zelf welke nodig zijn voor de verankering aan de gevel.

4. Opstellen planning en vergadercyclus
Op basis hiervan kan het proces worden bewaakt.

5. Selecteren steenhouwerij
Een goede uitvoering staat of valt met de kwaliteit van de uitvoerenden. De verschillen in deskundigheid op dit vakgebied zijn zeer groot. Er kan voor worden gekozen om een onderaannemer te nemen die is aangesloten bij de Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven (ABN).

6. Bestellen natuursteen
De productie in de groeve, het transport en de eventuele nabewerking bepalen de uiteindelijke levertijd en beschikbaarheid van natuursteen. Het is zaak om voldoende reservemateriaal te bestellen omdat nabesteld natuursteen zeer waarschijnlijk uit een ander deel van de groeve afkomstig zal zijn waardoor kleur- en tekeningverschillen mogelijk zijn.

7. Zorgvuldige opslag en verwerking
Voor de natuursteen dient een opslagplaats te worden gemaakt. Deze moet vlak zijn en de natuursteen moet afgedekt kunnen worden. Er dienen voorzieningen te worden getroffen om diefstal tegen te gaan en ook het transport op de bouwplaats heeft aandacht nodig. Het materiaal is zwaar en weegt al gauw meer dan 50 kg, het maximale gewicht dat op de bouw handmatig door meerdere personen mag worden verplaatst.

8. Beschermende maatregelen
Een vloer van natuursteen moet uitharden voordat deze belast mag worden. Bescherming is hiervoor en mogelijk zelfs daarna nog.

9. Waterwerende behandeling
Het is mogelijk om natuursteenvloeren te voorzien van een water- en vuilwerende behandeling. Het bestek geeft aan hoe en waarmee dit dient te gebeuren. Vraag altijd om een onderhoudsadvies.Regelgeving Planning