Inhoud


Inleiding Financiën

Ontwerp

We behandelen in dit controleplan niet de enkele natuursteendorpels die in natte ruimten van de gebouwen worden toegepast. Hier wordt ingegaan op natuursteen buitengevels en toepassingen binnen, zoals vloertegels en wandbekledingen. Voor de buitengevels wordt in de meeste gevallen een open gevelstructuur toegepast waarbij de waterkering zich achter de natuursteen bevindt. Ophanging geschiedt per plaat en meestal met behulp van RVS-verankering. De keuze van het soort natuursteen vindt plaats in het ontwerpstadium.

1. Keuze soort natuursteen
Natuursteen kent enkele beperkingen waar tijdens het ontwerp al rekening mee moet worden gehouden. Sommige natuursteensoorten hebben beperkte afmetingen (bijv. basaltlava), terwijl bij andere soorten (bijv. marmer) de maximale afmetingen veel groter zijn. Daarnaast kan natuursteen weinig trekspanningen opnemen.

2. Berekeningen
Bij gebruik van natuursteen voor gevelbekleding zullen er door de constructeur berekeningen moeten worden gemaakt van de bevestigingen, de uittrekwaarden van het natuursteen en van de windbelastingen. Mede hierdoor kan de dikte worden vastgesteld.

3. Bestektekeningen
Bij toepassing van natuursteen is het noodzakelijk dat alles al in de ontwerpfase wordt uitgetekend. Alle relevante details moeten worden uitgewerkt om eenduidigheid te creëren. In de uitvoeringsfase moeten de bouwonderdelen worden ingemeten en de tekeningen hierop aangepast.

4. Afwerking
De afwerking van het natuursteen moet bekend zijn. Een gepolijste afwerking geeft een totaal ander beeld dan een geschuurde of gevlamde afwerking. Bij toepassing in de gevel kan worden gedacht aan een anti-graffitibehandeling. Bij toepassing in vloeren moet gekeken worden naar de gladheid van de afwerking. Een gepolijste vloer is mooi maar kan gevaarlijk zijn.

5. Dilataties
Reeds in de ontwerpfase moet worden aangegeven waar dilataties moeten komen als deze van toepassing zijn. De leverancier van de natuursteen dient aan te geven waar dilataties noodzakelijk zijn m.b.t. afstand en bouwkundige detaillering. Toepassen van bijvoorbeeld een zwevende dekvloer kan nodig zijn om spanningen, die tot scheuren leiden, te voorkomen.Inleiding Financiën