Inhoud


Ontwerp

Inleiding

Natuursteen is een vrij complex bouwonderdeel van het bouwproces waar vaak dingen fout worden aangepakt. De oorzaak is dat de kennis over natuursteen vaak niet toereikend is of omdat de materie te divers is. In veel gevallen zal er een deskundige aan te pas moeten komen. Natuursteen is naast een duurzaam ook een duur materiaal. Van mogelijke foutenlopen de kosten dan ook gauw in de papieren. Een goede voorbereiding voorkomt veel problemen. Natuursteen is een breed begrip en kent veel soorten, toepassingen en specifieke bewerkingen. In dit controleplan zal uitsluitend op de hoofdpunten worden ingegaan om voldoende houvast te krijgen op het proces om dit te kunnen sturen.Ontwerp