Inhoud


Techniek

Inspectielijst

A. Administratief
1. Nagaan of er reeds een monster aanwezig is ten tijde van de bestekfase
2. Is er voor dit onderdeel een tekeningenroulatieschema vastgesteld
3. Is er voor dit onderdeel een gegevensbehoefteschema vastgesteld
4. Is er een werkplan geëist voor dit onderwerp
5. Zijn de vereiste bestektekeningen en berekeningen ingediend ter controle
6. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen ingediend ter controle
7. Zijn er attesten, certificaten of garanties geëist
8. Is een startbespreking wenselijk voor dit onderdeel
9. Is dit onderdeel opgenomen in het V&G-plan uitvoering
10. Zijn alle betrokkenen daarvan op de hoogte
11. Zijn alle bestekseisen bekend en juist geïnterpreteerd
12. Is er bemonstering nodig voor dit onderdeel

B. Voorbereiding
13. Grensmonsters aanvragen
14. Toe te passen diktes vaststellen
15. Toe te passen oppervlaktebehandeling vaststellen
16. Bij toepassing als vloer denken aan stroefheid (R-waarde)
17. Bij gevel waterdichte achterconstructie
18. Afspraken m.b.t. voegen: open /dicht, dimensionering.
19. Levertijden vaststellen
20. Beschikbaarheid reserveplaten
21. Dilatatieplan opstellen
22. Is er een werkplan ingediend ter controle
23. Is het werkplan goedgekeurd
24. Is het werkplan op de bouw aanwezig
25. Zijn bestektekeningen en berekeningen goedgekeurd zonder voorbehoud
26. Zijn de goedgekeurde bestektekeningen en berekeningen op de bouw aanwezig
27. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen goedgekeurd
28. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen op de bouw aanwezig
29. Zijn de attesten, certificaten of garanties ingediend ter controle
30. Zijn de attesten, certificaten of garanties goedgekeurd zonder voorbehoud
31. Zijn de attesten, certificaten of garanties op de bouw aanwezig
32. Zijn er bijzondere omstandigheden uit VCA-oogpunt
33. Is de bemonstering aangeleverd op de bouw, en is deze kompleet
34. Is de bemonstering goedgekeurd en vastgesteld naar alle betrokken partijen
35. Is een (detail)planning voor dit onderdeel wenselijk
36. Is de (detail)planning realistisch en haalbaar
37. Is de opslag van materialen goed geregeld (bescherming)

C. Uitvoering
Keuring van aangevoerd natuursteen op:
38. – maatvoering
39. – kleur
40. – toegepaste oppervlaktebehandeling
41. Aanbrengen bevestigingsgaten
42. Kwaliteit / type / soort bevestigingsmaterialen
43. Separate keuring ondergrond

D. Nacontrole
44. Voldoende reserveplaten/-tegels aanwezig
45. Bevestiging van platen na demontage steiger
46. Is de kwaliteit beoordeeld en akkoord bevonden
47. Zijn alle gegevens op de juiste wijze in de revisiestukken verwerktTechniek