Inhoud


Planning Inspectielijst

Techniek

In de meeste gevallen speelt het fabricageproces van het glas en de kozijnen zich af in bedrijven en niet op de bouwplaats. Controle van de fabricage en samenstelling van meerbladig glas is voor de bouwbegeleider minder relevant. Het betreft een fabricageproces dat gecontroleerd wordt door onder andere KOMO. Controle is wel belangrijk bij het plaatsen van het glas op de bouw.

1. Plaatsing glas op de bouw
De codering van het glas moet zodanig zijn dat het controleerbaar is. Meestal wordt gekozen voor stickers op het glas. Controle kan op de bouwplaats zelf geschieden. De codering moet ook zichtbaar zijn op het verbindingsprofiel tussen de dubbele beglazing. Bij vervanging van een gebroken ruit is deze code belangrijk. Bij brandwerende beglazing moet de code in het glas zelf zijn ingebrand. De codering heeft altijd betrekking op producentomschrijvingen en is niet uniform.

2. Plaatsing glas in de fabriek
Als het glas geplaatst wordt in de timmerfabriek, dan geldt hetzelfde als beschreven onder aandachtspunt 1. Het plaatsen van het glas vraagt wel aandacht van de bouwbegeleider, dus deze zal moeten overwegen om werkbezoeken af te leggen. Zorg ervoor dat u beschikt over de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant.

3. Aanvoer, transport en opslag
Dit vraagt bijzondere organisatorische aandacht. De op stalen bokken aangevoerde beglazing is vaak doelwit van vandalisme op de bouw. Bij het tijdelijk opslaan van glas moet aandacht worden geschonken aan de gelijkmatige ondersteuning van beide glasbladen.

4. Stelblokjes
Het toepassen van stelblokjes in de sponningen van de kozijnen is afhankelijk van de functie. Bij een draairaam is de plaats van de stel- en steunblokjes anders dan bij een vast raam. De brancheorganisatie van metalen ramen, de VMRG, heeft de plaats van stel- en steunblokjes genormaliseerd. Ook voor houten kozijnen en ramen is dat het geval. Deze gegevens zijn in de KVT te vinden.Planning Inspectielijst