Inhoud


Organisatie Techniek

Planning

Het bijgevoegde planningsformulier is als voorbeeld ingevuld. Het geeft een indruk hoe het proces in tijd kan verlopen. De bouwbegeleider zal voor zichzelf vooraf een inschatting moeten maken of het beeld voor zijn project overeenkomt met het voorbeeld. Zo niet, dan kan hij de planning aanpassen. Uit dit voorbeeld blijkt dat ca. 16 weken voorbereidingstijd nodig is voordat het glas besteld kan worden. Belangrijk is het moment van aanvoeren van glas in relatie tot het wind- en waterdicht maken van de gevels.Organisatie Techniek