Inhoud


Techniek

Inspectielijst

A. Administratief
1. Geluidsberekening gevels aanwezig
2. Consequenties verwerkt in bestek en bestektekeningen
3. V&G-plan ontwerpfase gecontroleerd op glasbewassing binnen en buiten
4. Is er voor dit onderdeel een tekeningenroulatieschema vastgesteld
5. Is er voor dit onderdeel een gegevensbehoefteschema vastgesteld
6. Zijn de vereiste bestektekeningen en berekeningen ingediend ter controle
7. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen ingediend ter controle
8. Zijn er attesten, certificaten of garanties geëist
9. Zijn de laatste gegevens verwerkt (gebruikerswensen van kopers/winkeliers)
10. Is een startbespreking wenselijk voor dit onderdeel
11. Is dit onderdeel opgenomen in het V&G-plan uitvoering
12. Zijn alle betrokkenen daarvan op de hoogte
13. Zijn alle bestekseisen bekend en juist geïnterpreteerd
14. Is er bemonstering nodig voor dit onderdeel

B. Voorbereiding
15. Werktekeningen gevelkozijnen voorzien van juiste type glas
16. Tekeningen kozijnenfabr. gecontroleerd op glasomschrijving
17. Voldoende kennis aanwezig om alternatieven te beoordelen
18. Glasbewassing mogelijk binnen en buiten
19. Glasvervanging mogelijk door gebruiker
20. Afspraken over controle plaatsing juiste type glas
21. Zijn bestektekeningen en berekeningen goedgekeurd zonder voorbehoud
22. Zijn de goedgekeurde bestektekeningen en berekeningen op de bouw aanwezig
23. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen goedgekeurd
24. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen op de bouw aanwezig
25. Zijn de attesten, certificaten of garanties ingediend ter controle
26. Zijn de attesten, certificaten of garanties goedgekeurd zonder voorbehoud
27. Zijn de attesten, certificaten of garanties op de bouw aanwezig
28. Zijn er bijzondere omstandigheden uit VCA-oogpunt
29. Is de bemonstering aangeleverd op de bouw, en is deze kompleet
30. Is de bemonstering goedgekeurd en vastgesteld naar alle betrokken partijen
31. Is een (detail)planning voor dit onderdeel wenselijk
32. Is de (detail)planning realistisch en haalbaar
33. Is de opslag van materialen goed geregeld (bescherming)

C. Uitvoering
34. Bezoek aan kozijnenfabriek als plaatsing glas in fabriek
35. Controle op afmeting glaslatten, kitsoorten, bevestiging, opschuimbanden enz.
36. Controle op plaatsing glas in het werk (Komo-stickers)
37. Voorkomen van etsen door cement van metselen of voegen
38. Krasvrij reinigen van glas ten behoeve van de oplevering

D. Nacontrole
39. Controle op krassen bij oplevering
40. Is de kwaliteit beoordeeld en akkoord bevonden
41. Adresgegevens leveranciers vastgelegd
42. Zijn alle gegevens op de juiste wijze in de revisiestukken verwerktTechniek