Inhoud


Financiën Organisatie

Regelgeving

Voor een aantal onderdelen in het bouwproject is in de STABU-standaard en de diverse normbladen veel terug te vinden over maattoleranties.
De regelgeving verandert echter in een rap tempo, mede veroorzaakt door Europese regelgeving.
Een goed voorbeeld hiervan is de NEN 2489, de norm voor metselbaksteen. Deze is per 1 april 2006 vervangen door de NEN-EN 771-1:2011, de Europese vervanger. Deze norm kent niet langer de begrippen waalformaat of vechtformaat.

1. Bouwbesluit
Wie het bouwbesluit doorleest, komt tot de conclusie dat het alleen maar gaat om maten. Een vluchtweg mag niet langer zijn dan…., een brandcompartiment mag niet groter zijn dan…, tussen woningen moet een geluidsisolatie voldoen aan…., een EPC-norm, een ventilatievoud van… enz.
Een project waarvoor een omgevingsvergunning is verleend, dient te voldoen aan al deze voorwaarden. Slechts een enkele maat wordt in de praktijk nog wel eens getoetst, bijvoorbeeld de hoogte van een borstwering op hogere verdiepingen. Als blijkt dat er een element is aangebracht voor een te openen raampartij, ontstaat er een ‘opklimbare’ situatie waardoor mogelijk alsnog een doorvalbeveiliging moet worden aangebracht. Ook een geluidmeting behoort tot de mogelijkheden voor controles.

2. Maatcontroles
De regelgeving (m.b.t. producten) gaat uitvoerig in op de maattoleranties, maar zegt niets over het feit dat er gecontroleerd moet worden en dus ook niets over hoe vaak er dan een controlemeting moet plaatsvinden.
Het zou voor een aantal zaken in een project een prima zaak zijn dat er voor de maatvoering een werkplan zou worden geschreven door de aannemer. De aannemer zal vooraf moeten nadenken over de opzet van de maatvoering en de maatvoeringcontrole.Financiën Organisatie