Inhoud


Techniek

Inspectielijst

A. Administratief
1. Zijn voor alle onderdelen toleranties aangegeven in bestek
2. Zijn de toleranties in het bestek goed uitgewerkt
3. Zijn de tolerantietabellen en normen beschikbaar
4. Is een startbespreking wenselijk voor dit onderdeel

B. Voorbereiding
5. Zijn de contracttekeningen volledig v.w.b. maatvoering
6. Zijn op de kritische punten doorsneden beschikbaar
7. Welk maatvoeringsysteem gebruikt de aannemer
8. Zijn kabels en leidingen aan de hand van de KLIC-melding gecontroleerd
9. Worden rooilijnen en NAP-peil door gemeente aangegeven
10. Worden rooilijnen en NAP-peil verklikt
11. Worden rooilijnen en NAP-peil onderhouden
12. Is de relatie tussen bouwpeil en toekomstig maaiveld correct
13. Controleert de aannemer zijn eigen maatvoering
14. Is de afbakening tussen aannemer en onderaannemers duidelijk
15. Kan strijklicht optreden door kunstlicht

C. Uitvoering
16. Zijn toleranties een vast onderdeel van startbesprekingen
17. Zijn de uitgezette palen gecontroleerd
18. Is het gerede heiwerk ingemeten en doorgemeten
19. Is er een controle op hoofdmaatvoering (stramienen en bouwpeil)
20. Is controle maatvoering mallen prefab onderdelen uitgevoerd
21. Is controle prefab onderdelen in de fabriek uitgevoerd
22. Is controle uitgezette meterpeilen uitgevoerd
23. Is controle van stramienen uitgevoerd
24. Is bij de start van de diverse onderdelen controle op de maatvoering geregeld

D. Nacontrole
25. Zijn revisietekeningen aanwezig en correct voor wat betreft maatvoering
26. Is een meetcertificaat noodzakelijk (NEN2580)
27. Is een meetcertificaat aanwezigTechniek