Inhoud


Ontwerp Regelgeving

Financiƫn

In de uitvoeringsfase de maattolerantie verscherpen kost in veel gevallen geld waarop de opdrachtgever niet had gerekend. Het is belangrijk de maattolerantie goed te vertalen in de contractstukken.
In de praktijk wordt het aan de aannemer overgelaten op welke wijze hij de maatvoering op zijn project regelt. Of hij dat met een theodoliet doet of gebruik maakt van de MOUS methode, of een Totalstation; de aannemer is daar vrij in. De aannemer kiest voor de meest economische methode met de meeste zekerheid. Immers, een fout in de maatvoering kan verstrekkende gevolgen hebben.

1. Maatvoeringsfouten op tekeningen
Indien op tekeningen van architect, constructeur of adviseurs, die werken in opdracht van de opdrachtgever, fouten aanwezig zijn dan kan dit aanleiding zijn tot bijbetaling door de opdrachtgever. Vooral richting aannemer; bij betaling richting adviseurs zal zelden worden gehonoreerd.
De aannemer is verantwoordelijk voor maatvoeringsfouten op tekeningen die onder zijn verantwoordelijkheid worden geproduceerd. Dus ook van zijn onderaannemers en leveranciers.
Belangrijk in dit verband is het feit of de directie, in beide gevallen, al dan niet schriftelijke aanwijzingen heeft gegeven.

2. Maatvoeringsfouten tussen nevenaannemers
Bij veel projecten houdt de hoofdaannemer zelf grip op de hoofdmaatvoering voor wat betreft stramienen en peilmaten. Hij verstrekt daarmee een goede basis voor zijn eigen mensen, maar ook voor de nevenaannemers. De nevenaannemers dienen zelf voor de ontbrekende maatvoering te zorgen. Door vooraf controles op de maatvoering te organiseren, kunnen claims over en weer vaak worden voorkomen.
Als een binnenwandenfirma uitgaat van een standaardhoogte voor zijn product en dit past niet omdat er te grote maatafwijkingen zijn, dan kunnen er problemen ontstaan, zowel financieel als met betrekking tot de voortgang.Ontwerp Regelgeving