Inhoud


Ontwerp

Inleiding

Dé meter ligt ergens in Parijs. Echter, dit is niet meer de standaard van de meter. Deze wordt nu op natuurkundige wijze berekend, en dat kan in principe in ieder natuurkundig laboratorium.
Dat geeft al aan dat de meter afwijkingen kent. De beroemde maattolerantie. Daar hebben we in het bouwproces ook mee te maken.
In de bestekken, in tabellen van normbladen en in referentiebestekken worden opgave gedaan van de toelaatbare maattoleranties van producten en of samenstelling daarvan.
Dit controleplan gaat in op maatvoering en tolerantiemogelijkheden. Hoe hanteer je de diverse tabellen en welke meetmethodiek kan je gebruiken.
Wat zegt de wet en regelgeving over maatvoering. En wat te denken van de methodieken van maatvoering: GPS,Total station, Mous?Ontwerp