Inhoud


Ontwerp

Inleiding

Liften zijn tegenwoordig niet alleen functioneel, maar hebben ook een architectonische en sociale functie gekregen. Door toepassing van glas in kooien en omkledingen van liften is er meer uitzicht en geeft het de lifters geen opgesloten gevoel meer. Deze mogelijkheden hebben geleid tot aanscherping van de regelgeving. Met name op het gebied van brandveiligheid moet worden voldaan aan strenge regels. We hebben nog steeds te maken met een discrepantie tussen de Europese en de Nederlandse regelgeving, waardoor het voor andere landen soms moeilijk is aan te tonen dat hun product voldoet aan de Nederlandse wetgeving. Dit controleplan geeft aan hoe moet worden omgegaan met het ontwerp en de uitvoering van liften. Personenliften met en zonder machinekamers en goederenliften zullen worden toegelicht. Bouwliften en trapliften vallen buiten dit controleplan. Voor de glazenwasinstallaties zie controleplan 84.00Ontwerp