Inhoud


Financiën Organisatie

Regelgeving

Bij dit onderdeel komt nogal wat regelgeving aan de orde. Er komen ook veel disciplines kijken bij dit onderdeel die alle ergens in het proces steken kunnen laten vallen. De materiaalkeuze mag eigenlijk geen discussie zijn als er later een probleem wordt geconstateerd.

1. Goedgekeurde tekeningen
Met name geldt dit voor de installatietekeningen die door Bouw- en Woningtoezicht geretourneerd moeten worden op de bouw. Hierop zijn bijvoorbeeld brandkleppen aangegeven. Aan de hand van deze tekeningen zal inspectie plaatsvinden voor oplevering. Deze tekeningen zijn echter ook de basis voor het aanvragen van de gebruiksvergunning door de gebruiker.

2. Attesten en certificaten
Uiteraard van alle toe te passen materialen, maar bijvoorbeeld ook van de drukschotten en natuurlijk de lamellen zelf. Uit de productspecificaties moet blijken of de in het bestek aangegeven waarden ook daadwerkelijk mogelijk zijn met de overeengekomen producten. Denk hierbij aan akoestische waarden en geluidsweerstand waarden.

3. Gecertificeerd bedrijf voor afdichten van brandwerende sparingen
De brandweer zal geen aanleiding hebben om te twijfelen aan de kwaliteit van de brandwerende afdichtingen van sparingen indien dit is uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf.Financiën Organisatie