Inhoud


Inleiding Financiën

Ontwerp

Bij de bestektekeningen behoort minimaal een plafondtekening met daarin alle componenten aangegeven zoals verlichting, ventilatie-ornamenten en overige installatie-onderdelen. Het moet de aannemer duidelijk zijn wat hij moet maken.

1. Bestek en bestektekeningen
Het kan voorkomen dat er van het plafond geen tekening beschikbaar is, alleen een besteksartikel. Als dat het geval is, moet hierover een principe-afspraak worden gemaakt. Het is een mogelijkheid om de architect alsnog een bestektekening te laten maken die partijen erkennen als bestektekening. Met name voor de installatie-onderdelen is het noodzakelijk om in overleg met de adviseur van de installaties de juiste plaats aan te geven. De adviseur houdt hierbij rekening met het daarboven gelegen kanalenverloop, vanuit zijn eigen bestektekeningen. Het voordeel van deze werkwijze is dat eventuele knelpunten op directieniveau kunnen worden doorgesproken. Een andere mogelijkheid is om gelijk een werktekening te laten maken door de architect. Waar het hier om gaat, is dat de uitgangspunten voor alle partijen duidelijk zijn en dat daarover geen misverstanden bestaan.

2. Werktekeningen installateurs
In de fase dat de plafondtekeningen van de architect moeten gaan worden geproduceerd, moeten de werktekeningen van de installaties definitief gemaakt worden of zijn. Er is een fysieke relatie tussen het kanalenverloop boven de lamellenplafonds en de plaats van verlichting en ventilatieroosters/units. In het op te stellen tekeningen behoefteschema moet ruimte gereserveerd worden voor controle over en weer van tekeningen.

3. Werktekeningen architect
Als de bestektekeningen compleet zijn, moeten van alle ruimten plafondtekeningen worden geproduceerd. De lamellenplafonds zijn dan onderdeel van deze tekening. De architect geeft hierbij alle componenten weer die in of onder de plafonds moeten worden bevestigd. De tekeningen worden ter controle aangeboden aan alle partijen, conform het reeds opgestelde tekeningen roulatieschema. De adviseur van de technische installaties coördineert alle installaties onder, in en boven het lamellenplafond (tenzij contractueel anders geregeld, bijvoorbeeld bij turnkey-projecten). Deze coördinatie behoort niet tot de uitvoeringscoördinatie van een hoofdaannemer! Het gaat hier om tekeningen.

4. Werktekeningen installateurs, doorsneden
Op basis van de plafondtekeningen kan een beoordeling worden gedaan over de wenselijkheid om doorsneden te maken van kritische punten. Vaker wel dan niet zijn kanaalkruisingen, rioolbuizen (op afschot) en kabelgoten moeilijk in te passen in de beschikbare ruimte tussen het lamellenplafond en de daarboven gelegen vloer. Terzijde wordt hier opgemerkt dat als er geen verlaagde plafonds worden aangebracht, omdat dit bijvoorbeeld aan een huurder wordt overgelaten, installaties nooit onder een vooraf vastgestelde vrije hoogtemaat mogen worden ontworpen en uitgevoerd.

5. Werktekeningen plafondaannemer
Wanneer de adviseurs en de installateurs hun tekenwerk gereed hebben, moeten tekeningen worden vervaardigd door de (onder)aannemer die de plafonds gaat aanbrengen. Alle plafonds moeten worden uitgetekend. Dat hiervoor onderleggers worden gebruikt van bijvoorbeeld de architect en de installateur is minder interessant, als er maar overeenstemming wordt bereikt over de definitieve uitvoering. Vaak heeft de plafondaannemer toch nog zijn eigen ideeën en voorstellen die bespreekbaar moeten worden gemaakt. Soms kan dit geld en/of tijd besparen zonder dat aan kwaliteit wordt ingeboet.Inleiding Financiën