Inhoud


Techniek

Inspectielijst

A. Administratief
1. Geluidseisen vastgesteld, drukschotten bekend
2. Bereikbaarheid met luiken noodzakelijk
3. Is er voor dit onderdeel een tekeningenroulatieschema vastgesteld
4. Is er voor dit onderdeel een gegevensbehoefteschema vastgesteld
5. Is er een werkplan geëist voor dit onderwerp
6. Zijn de vereiste bestektekeningen en berekeningen ingediend ter controle
7. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen ingediend ter controle
8. Zijn er attesten, certificaten of garanties geëist
9. Zijn de laatste gegevens verwerkt (gebruikerswensen van kopers/winkeliers)
10. Is een startbespreking wenselijk voor dit onderdeel
11. Is dit onderdeel opgenomen in het V&G-plan uitvoering
12. Zijn alle betrokkenen daarvan op de hoogte
13. Zijn alle bestekseisen bekend en juist geïnterpreteerd
14. Is er bemonstering nodig voor dit onderdeel

B. Voorbereiding
15. Procedure dichtmaken plafond bekend, één of twee fasen
16. Procedure dichten sparingen geregeld
17. Coördinatie dichtmaken brandwerende sparingen door één bedrijf
18. Bespreking met brandweer inzake keuring plafondsluiting
19. Bespreking met adviseur over keuren en testen installaties voor sluiting
20. Sluitbrief procedure gewenst en geregeld
21. Is er een werkplan ingediend ter controle
22. Is het werkplan goedgekeurd
23. Is het werkplan op de bouw aanwezig
24. Zijn bestektekeningen en berekeningen goedgekeurd zonder voorbehoud
25. Zijn de goedgekeurde bestektekeningen en berekeningen op de bouw aanwezig
26. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen goedgekeurd
27. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen op de bouw aanwezig
28. Zijn de attesten, certificaten of garanties ingediend ter controle
29. Zijn de attesten, certificaten of garanties goedgekeurd zonder voorbehoud
30. Zijn de attesten, certificaten of garanties op de bouw aanwezig
31. Zijn er bijzondere omstandigheden uit VCA-oogpunt
32. Is de bemonstering aangeleverd op de bouw, en is deze kompleet
33. Is de bemonstering goedgekeurd en vastgesteld naar alle betrokken partijen
34. Is een (detail)planning voor dit onderdeel wenselijk
35. Is de (detail)planning realistisch en haalbaar
36. Is de opslag van materialen goed geregeld (bescherming)

C. Uitvoering
37. Goedkeuring voor aanbrengen ophangsysteem
38. Goedkeuring voor aanbrengen technische lamellen
39. Goedkeuring brandwerende afdichtingen
40. Goedkeuring van installatie-onderdelen
41. Gereed melding van alle installaties boven plafond
42. Goedkeuring dichtleggen gehele plafond
43. Voldoende achterhout aanwezig voor armaturen en roosters
44. Geluidmeting onderlinge ruimten
45. Is de maatvoering gecontroleerd

D. Nacontrole
46. Technische opname van plafond, als onderdeel van oplevering
47. Verwijderen folie van armaturen voor of na oplevering
48. Afspraken inzake evt. demonteren lamellen door aannemer
49. Is de kwaliteit beoordeeld en akkoord bevonden
50. Zijn alle gegevens op de juiste wijze in de revisiestukken verwerktTechniek