Inhoud


Ontwerp

Inleiding

Lamellenplafonds worden in de woningbouw niet of nauwelijks toegepast. In hoofdzaak geldt dit plan voor utilitaire werken. Het is een compact onderdeel waarin niet veel mis kan gaan, mits men zich houdt aan de juiste volgorde van het bouwproces. Dit controleplan geeft inzicht in de juiste volgorde. De grootste frustratie bij de aannemer is wel dat eenmaal aangebrachte lamellenplafonds er weer uit moeten, omdat bijvoorbeeld een installateur nog kabels moet aanbrengen in de kabelgoten. Dit geeft verstoring in zijn toch al krappe afbouwplanning en altijd beschadigde lamellen. Door de werkzaamheden onderling beter op elkaar af te stemmen kan men dit voorkomen.Ontwerp