Inhoud


Ontwerp

Inleiding

Dit controleplan heeft betrekking op houten kozijnen, ramen en deuren. De stelkozijnen, hang- en sluitwerk, roosters en panelen, vliesgevels en tourniquets worden in andere controleplannen behandeld. Omdat ramen en deuren een integraal onderdeel van de kozijnen zijn worden deze in hetzelfde controleplan behandeld. Het plan geeft inzicht in hoe kan worden omgegaan met dit onderwerp vanaf het ontwerpstadium tot en met de oplevering.Ontwerp