Inhoud


Ontwerp

Inleiding

Voor de meeste bouwbegeleiders geldt dat over koelinstallaties inhoudelijk weinig bekend is. Niet veel mensen kunnen uitleggen waarop het principe van koelen is gebaseerd. Het principe is eenvoudig. Een koelmiddel wordt in een compressor onder hoge druk gebracht, waardoor de temperatuur van het koelmiddel stijgt tot boven de 90ºC. Via een condensor gaat het koelmiddel naar een expansievat, waar uiteindelijk de vloeistof wordt omgezet naar dampvorm met een temperatuur van -10ºC. In een verdamper, direct na het expansievat, bevindt zich een spiraalvormige waterleiding. Het water wordt afgekoeld door het koelmiddel en dat wordt in het gebouw gebruikt om water- of luchtzijdig te koelen. Bij kantoorgebouwen kan de gehele koelinstallatie op het dak staan. Daarnaast kennen we ook de zogenaamde splitunits, waarbij het afgekoelde koelmiddel eerst naar de desbetreffende ruimte, bijvoorbeeld een computer- en patchruimte, wordt getransporteerd. In de ruimte zelf is dan een condensor opgehangen die het proces van koelen ter plaatse regelt.Ontwerp