Inhoud


Organisatie Techniek

Planning

Het bijgevoegde planningsformulier is als voorbeeld ingevuld. Het geeft een indruk hoe het proces in tijd kan verlopen. De bouwbegeleider zal voor zichzelf vooraf een inschatting dienen te maken of het beeld van zijn project overeenkomt met het voorbeeld. Zo niet, dan kan hij de planning aanpassen.
Uit dit voorbeeld blijkt dat ca. 8 weken voorbereidingstijd nodig is voordat met het inrichten van een werkterrein kan worden gestart. Hierbij is geen rekening gehouden met de voorbereidingstijd die de aannemer zelf nodig heeft voor het omleggen van leidingen e.d.Organisatie Techniek