Inhoud


Ontwerp

Inleiding

Een belangrijk moment in het bouwproces is het moment waarop de aannemer een terrein overneemt om daar vervolgens bouwactiviteiten te plegen. Een van de eerste activiteiten zal zijn de inrichting van het bouwterrein in relatie tot het gebouw en eventuele obstakels, zoals zaken die moeten worden behouden; de bouwplaatsvoorzieningen (hoofdstuk 05 STABU). De bouwketen dienen een plek te krijgen en mogelijk komt er een bouwkraan op rails. De bouwwatervoorziening moet worden geregeld alsmede bouwstroom in de vorm van zwerfkasten. Al deze elementen worden aangegeven op een tekening inrichting werkterrein, die de aannemer dient uit te werken. Het bouwterrein wordt eenmalig aangelegd en nadat het werk gereed is, geheel of in fasen, ontmanteld. De opdrachtgever heeft er belang bij dat de inrichting en de ontmanteling stroken met zijn ideeën en wensen. Bij alle bouwprojecten dient de volgorde van ontmanteling van het bouwterrein te stroken met bestratingswerkzaamheden van derden, zodat de gebruikers bij oplevering op een normale wijze bij hun gebouw kunnen komen.Ontwerp