Inhoud


Ontwerp Regelgeving

Financiën

Met betrekking tot de financiën zijn er nauwelijks bijzonderheden te melden voor de inrichting van een werkterrein. Alleen als er sprake is van een gedeelte van het werkterrein op openbaar gebied, kan er sprake zijn van nadere eisen vanuit de gemeente, waarvoor geld zou moeten worden betaald (precario). Ook als er een of andere vorm van bemaling moet plaatsvinden, dienen afspraken te worden gemaakt met de aannemer en waterschappen.

1. Precario
Het kan zijn dat keten of bouwhekken op openbaar gebied moeten worden geplaatst omdat het bouwterrein daartoe zelf geen mogelijkheid biedt. De aannemer dient na te gaan of hiervoor precario wordt geheven door de gemeente.

2. Meerwerk
Als het V&G-plan ontwerpfase aangeeft dat er geen ruimte op het terrein is voor het plaatsen van keten, dan kan het standpunt worden ingenomen dat de aannemer dit had moeten weten. Is dit niet het geval, dan kan de aannemer van mening zijn dat er sprake is van meerwerk.

3. Reclamebord
In sommige gemeenten wordt precario geheven op reclameborden of banners op bouwhekken, ook al staan deze op eigen terrein.

4. Wateronttrekking
Als er wordt bemalen, hoe is dan controleerbaar welke hoeveelheden worden onttrokken aan de bodem? Denk bovendien aan de benodigde vergunning en over eventueel te betalen belasting.

5. Begroting en Termijnstaat

Zijdelings wordt hier opgemerkt dat de post ‘bouwplaatsvoorzieningen’ als een eenmalige post wordt vermeld in de begroting dan wel op de termijnstaat. De motivatie van de aannemer is dat hij de kosten hiervoor aan het begin uitgeeft. Het kan ook voorkomen dat een deel van de kosten pas relevant is bij het ontmantelen van het werkterrein. De bouwbegeleider dient hierop attent te zijn.Ontwerp Regelgeving