Inhoud


Ontwerp

Inleiding

Bij in het werk gestorte beton kunnen we denken aan funderingen, vloeren en wanden, maar ook kolommen en balken. We spreken van in hetwerk gestort beton over werkzaamheden die op de bouwplaats plaatsvinden. We hebben het hier met name over seriematige woningbouw, maar ook over utilitaire werken zoals kantoren of kunstwerken als bruggen en tunnels.
Dit onderdeel heeft veel voorbereidingstijd nodig. De systeemkisten moeten worden ‘geprogrammeerd’, dat wil zeggen dat alle sparingen, installatie-onderdelen en bijvoorbeeld prefab consoles vooraf bekend moeten zijn. Bij koopwoningen dienen zelfs de eventuele kopers wensen, bijvoorbeeld een extra stopcontact, per wand te zijn uitgetekend opdat de betonploeg de bekisting kan voorzien van alle onderdelen.
In het ontwerpproces is te zien dat vele partijen werk moeten verrichten voordat de eerste betonvloer of wand kan worden gestort. Het planningsformulier geeft een indruk van de tijd die hiermee is gemoeid.Ontwerp