Inhoud


Techniek

Inspectielijst

A. Administratief
1. Bestek eisen m.b.t. afwerking beton aanwezig
2. Bezoek betonmortel leverancier
3. Toe te passen bekistingsystemen bekend
4. Omgevingsvergunning aanwezig
5. Is er voor dit onderdeel een tekeningenroulatieschema vastgesteld
6. Is er voor dit onderdeel een gegevensbehoefteschema vastgesteld
7. Is er een werkplan geëist voor dit onderwerp
8. Zijn de laatste gegevens verwerkt (gebruikerswensen van kopers/winkeliers)
9. Is een startbespreking wenselijk voor dit onderdeel
10. Zijn alle betrokkenen daarvan op de hoogte

B. Voorbereiding
11. Controle productietekeningen betonwanden
12. Controle productietekeningen vloeren
13. Controle productietekeningen kolommen en balken
14. Tekeningen en berekeningen bij gemeente ingediend
15. Tekeningen en berekeningen retour van gemeente
16. Controle bekistingtekening
17. Overige bemonstering vastgesteld, conussen etc
18. Is er een werkplan ingediend ter controle
19. Is het werkplan goedgekeurd
20. Is het werkplan op de bouw aanwezig
21. Zijn er bijzondere omstandigheden uit VCA-oogpunt
22. Is een (detail)planning voor dit onderdeel wenselijk
23. Is de (detail)planning realistisch en haalbaar

C. Uitvoering
24. Keuring bekisting (maatvoering en kwaliteit bekisting)
25. Keuring wapening
26. Uitnodiging gemeente voor keuring
27. Stortschema aanwezig
28. Storten wanden / vloeren

D. Nacontrole
29. Controle maatvoering
30. Controle vlakheid aan de afwerkingklasse
31. Controle druksterkte beton
32. Controle aanwezigheid afleveringsbonnen beton
33. Is de kwaliteit beoordeeld en akkoord bevonden
34. Zijn alle gegevens op de juiste wijze in de revisiestukken verwerktTechniek