Inhoud


Ontwerp Regelgeving

Financiën

Bij dit ruwbouwonderdeel zullen zich in financieel opzicht in principe geen bijzonderheden voordoen. De bouwbegeleider zal nagaan hoe wordt omgegaan met het verrekenen van eventueel extra wapening en de kosten van bijzondere maatregelen. Veelal is in het bestek omschrijven wat voor wapening en hoeveel er waar moet worden toegepast. En ook of wapening verrekenbaar is en hoe dit dan voorgelegd moet worden.

1. Verrekenbare wapening
Indien wapening verrekenbaar is gesteld in het bestek, dan moeten vooraf afspraken worden gemaakt over het inzichtelijk maken van de hoeveelheden wapening die worden toegepast. Dit kan bijvoorbeeld door het verstrekken van buigstaten. Zie hiervoor ook controleplan “21.40 wapening”.

2. Sparingen
Er kunnen ten gevolge van de coördinatie van sparingen ten behoeve van de installaties extra sparingen moeten worden gemaakt. Hierover dienen vooraf afspraken te worden gemaakt. Ook de extra wapening die dan rond deze sparingen nodig is zal een verrekening geven.

3. Op te nemen onderdelen
Hier praten we dan over prefab balkons, balken, consoles voorzien van isokorven o.i.d. waardoor er extra wapening in de vloer of wand moet worden opgenomen. Deze “op te nemen onderdelen” geven dus extra materiaal en arbeid.Ontwerp Regelgeving