Inhoud


Ontwerp

Inleiding

Vaak worden we geconfronteerd met de kreet ‘stelpost’ als het gaat om hang- en sluitwerk. Het geeft aan dat ofwel de bestekschrijver onvoldoende informatie had tijdens het schrijven van het bestek, ofwel onvoldoende kennis. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het correct omschrijven van deze post geen sinecure is. De bestekschrijver moet inzicht hebben in de regelgeving op het gebied van inbraakbeveiliging, politiekeurmerk, gebruikerswensen en gewenste prijs-kwaliteitsverhouding. Maar als de tijd ontbreekt is het verleidelijk een stelpost te reserveren voor de aankoop van het hang- en sluitwerk. Het gevolg is meestal dat de opdrachtgever wordt geconfronteerd met een overschrijding van de stelpost en moet bijbetalen. Dit controleplan start in een vroeg stadium van een project om de bouwbegeleider (in dit geval meestal een projectleider die belast is met de voorbereiding van een project) handvatten aan te reiken om een compleet bestek te realiseren, en een reële stelpost.Ontwerp