Inhoud


Planning Inspectielijst

Techniek

Prefab elementen komen kant en klaar op het werk aan en passen. Als ze niet passen, is er meestal geen compromis mogelijk op de bouw.
Indien de wanden in het werk worden gemetseld dan is het resultaat meteen zichtbaar en te beoordelen. De beoordeling dient dan ook tijdens het metselen te geschieden, met een eindbeoordeling als het product gereed is.

1. Rond metselwerk
Bij rond metselwerk ontstaan verschillen tussen de voegen aan de binnen- en de buitenzijde. In het werk moet worden beoordeeld of de voeg aan de buitenstraal niet te groot wordt en aan de binnenzijde niet te klein. Voor rond metselwerk is een mal noodzakelijk om zuiver in de juiste straal te kunnen metselen.

2. Het verband
Het is niet gebruikelijk om glazen bouwstenen in een verband te metselen. Meestal worden de muren met doorlopende horizontale en verticale voegen gemetseld, tegelverband. Ook hier kan een mal soms noodzakelijk zijn.

3. De metselmortel
De mortel dient specifiek te worden samengesteld voor toepassing bij glazen bouwstenen. Hiervoor kan de leverancier van de stenen een advies opstellen. Men kan hierbij denken aan een aardvochtige mortel, met of zonder toeslag, met een korrel kleiner dan 3 mm die kalkvrij is.

4. Voegen
De voegen zijn niet kleiner dan 10 mm en niet groter dan 30 mm; nadat de muur is opgemetseld worden de voegen voldoende diep uitgekrabd. Van zeer groot belang is het feit dat de glazen bouwstenen niet worden besmet met cement door met een stoffer de overtollige mortel van de glazen muur te vegen. Cement hecht zich op het glasoppervlak en tast het glas aan door etsing. Het voegen wordt direct na het vermetselen begonnen zodat er een goede hechting tussen specie en voegspecie zal ontstaan.

5. Dilataties
Eveneens in overleg met de leverancier dient een advies te worden opgesteld voor het afwerken van de dilataties. Voegvulling en de kitsoort dienen te worden afgestemd op de mogelijke uitzetting van het materiaal glas. Indien eisen worden gesteld aan de brandwerendheid, dan geldt dit ook voor de kitsoort.

6. Randconstructies
De randconstructie kan in sommigen gevallen een koudebrug zijn, zeker als er sprake is van een buiten/binnen situatie. In dat geval moeten thermisch ontkoppelde profielen worden overwogen. De glazen bouwsteen wand wordt rondom los gehouden van de constructie, zodat deze wand vrij kan bewegen. Wel dient de wand verankerd te worden.

7. Beschermende maatregelen
Een glazen bouwstenen muur moet worden beschermd tegen een mogelijke vervuiling van cement. Het reinigen van aangetaste glazen stenen is een kostbare zaak en staat niet in verhouding tot de preventieve maatregelen.

8. Op te nemen onderdelen
Voor het opnemen van wapening in de voegen dient men te weten waar de wand geplaatst; binnen wanden kunnen voorzien worden van normale wapening, terwijl buiten wanden of wanden in een vochtige omgeving voorzien moeten worden van thermisch verzinkte wapening.Planning Inspectielijst