Inhoud


Inleiding Financiën

Ontwerp

De architect maakt in zijn ontwerp gebruik van glazen bouwstenen. Dit kunnen enkele stenen zijn die verstrooid zijn opgenomen in een gemetselde muur, bijvoorbeeld een trappenhuiswand, waar men van binnen toch wat daglicht wil waarnemen. Hij kan ook van deze stenen een gehele wand samenstellen, zowel een binnenwand als een buitenwand, dragend en niet-dragend, brandwerend en niet-brandwerend.
De bestektekeningen dienen aan te geven of er sprake is van brandwerendheid en zo ja, hoeveel minuten. Het bestek geeft vervolgens aan welk type glazen bouwsteen moet worden toegepast.

1. Bemonstering
Op basis van het bestek worden monsters aangeleverd, en na het vaststellen van het monster kan de architect een correcte maatvoering op de tekeningen aangeven. Bij de bemonstering moet een complete documentatie aanwezig zijn waaruit men kan afleiden of stenen voldoen aan de gestelde eis met betrekking tot bijvoorbeeld brandwerendheid.

2. Werktekeningen plattegronden, doorsneden en gevels
Tijdens deze fase dienen de glazen bouwstenen gedetailleerd te worden uitgewerkt op de plattegronden, in de doorsneden van zoel gevels als wanden. Maar ook in vloeren en daken.

3. Wapening
In samenwerking met de leverancier van de stenen dient de constructeur te bepalen of de muren moeten worden voorzien van wapening en zo ja, hoeveel en in welke uitvoering (verzinkt of RVS of gecoat).

4. Werktekeningen detaillering
Gelijktijdig kan de detaillering worden uitgewerkt. De verankering aan de vloer, aan wanden, het wel of niet toepassen van wapening en eventuele dilataties moeten worden aangegeven. Voor zover het bestek niet voorziet in een omschrijving van de voeg, dient dit op de detailtekeningen te worden aangegeven.

5. Productietekeningen leverancier
Indien de keuze is gemaakt om complete elementen met stalen / betonnen kaders prefab te laten aanvoeren , dan dient de leverancier productietekeningen te maken. Worden de wanden in het werk gemetseld, dan moeten de tekeningen van de architect in principe voldoende zijn.Inleiding Financiën