Inhoud


Techniek

Inspectielijst

A. Administratief
1. Bemonstering en levering attesten en garanties
2. Mortel- en voegadvies opvragen
3. Is er voor dit onderdeel een tekeningenroulatieschema vastgesteld
4. Is er voor dit onderdeel een gegevensbehoefteschema vastgesteld
5. Is er een werkplan geëist voor dit onderwerp
6. Zijn de vereiste bestektekeningen en berekeningen ingediend ter controle
7. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen ingediend ter controle
8. Zijn er attesten, certificaten of garanties geëist
9. Zijn de laatste gegevens verwerkt (gebruikerswensen van kopers/winkeliers)
10. Is een startbespreking wenselijk voor dit onderdeel
11. Is dit onderdeel opgenomen in het V&G-plan uitvoering
12. Zijn alle betrokkenen daarvan op de hoogte
13. Zijn alle bestekseisen bekend en juist geïnterpreteerd
14. Is er bemonstering nodig voor dit onderdeel

B. Voorbereiding
15. Goedkeuring bemonstering, inclusief attesten en garanties
16. Beoordeling details uitgevoerd; bouwfysisch
17. Tekening leverancier, indien frames, definitief
18. Planning afgestemd op mogelijkheden van transport in werk
19. Is er een werkplan ingediend ter controle
20. Is het werkplan goedgekeurd
21. Is het werkplan op de bouw aanwezig
22. Zijn bestektekeningen en berekeningen goedgekeurd zonder voorbehoud
23. Zijn de goedgekeurde bestektekeningen en berekeningen op de bouw aanwezig
24. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen goedgekeurd
25. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen op de bouw aanwezig
26. Zijn de attesten, certificaten of garanties ingediend ter controle
27. Zijn de attesten, certificaten of garanties goedgekeurd zonder voorbehoud
28. Zijn de attesten, certificaten of garanties op de bouw aanwezig
29. Zijn er bijzondere omstandigheden uit VCA-oogpunt
30. Is de bemonstering aangeleverd op de bouw, en is deze kompleet
31. Is de bemonstering goedgekeurd en vastgesteld naar alle betrokken partijen
32. Is een (detail)planning voor dit onderdeel wenselijk
33. Is de (detail)planning realistisch en haalbaar
34. Is de opslag van materialen goed geregeld (bescherming)

C. Uitvoering
35. Controle maatvoering van sparingen
36. Keuring aangevoerde bouwstenen
37. Keuring aangevoerde frames
38. Tijdelijke opslag geregeld
39. Rond metselwerk: werken met scheggen (zuiver rond werk)
40. Keuring/controle van op te nemen onderdelen
41. Keuring/controle aansluiting met overig werk
42. Na het metselen direct voegen
43. Na voegen direct reinigen
44. Bescherming tegen water en mechanische beschadigingen
45. Opname vanaf de steiger

D. Nacontrole
46. Opname gevel na demontage steiger
47. Garantieverklaringen aanwezig
48. Is de kwaliteit beoordeeld en akkoord bevonden
49. Zijn alle gegevens op de juiste wijze in de revisiestukken verwerktTechniek