Inhoud


Ontwerp Regelgeving

Financiƫn

Discussies ontstaan altijd als blijkt dat in het bestek tegenstrijdigheden staan vermeld.
Men omschrijft bijvoorbeeld een type glazen bouwsteen met daarbij behorende afmetingen en vervolgens geeft de tekening aan dat de desbetreffende wand 60 minuten brandwerend moet zijn. En het in het bestek omschreven type voldoet niet aan deze eis. Daarom is een tijdige bemonstering inclusief documentatie zo belangrijk.

1. Meer- en minderwerk
Indien uit de bemonsteringsfase blijkt dat andere dan wel verkeerde keuzes zijn gemaakt op basis van bestek en tekeningen (tegenstrijdigheden tussen documenten), dan dient een eventuele discussie over de extra kosten te zijn afgerond voordat tot bestelling van de glazen bouwstenen kan worden overgegaan.

2. Beschermen van het eindproduct
Indien de aannemer van mening is dat van hem onevenredig veel wordt gevraagd aan preventieve maatregelen om te voorkomen dat de muren worden beschadigd, dan moet een eventuele discussie over kosten vooraf worden gevoerd. Echter de aannemer blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit tot aan de oplevering, ook al zijn er afspraken gemaakt.Ontwerp Regelgeving