Inhoud


Ontwerp

Inleiding

Glazen bouwstenen bestaan al sinds 1903. De toepassingsmogelijkheden waren toen echter nog klein. Met de introductie van gewapend beton werd dit echter anders: ook grotere oppervlakken van glazen bouwstenen werden mogelijk. Tegenwoordig zijn zelfs zeer grote wanden en vloeren mogelijk.
Er bestaan veel soorten glazen bouwstenen. Het meest bekend zijn de holle bouwstenen. Deze worden gemaakt door eerst de twee helften van de bouwsteen te persen en die met branders aan elkaar te smelten. Zo ontstaat na afkoeling een holle steen met een spouw waarin voor ongeveer 70% een vacuüm heerst, praktisch zonder vocht. Condensvorming in deze spouw is dus nagenoeg onmogelijk.
Glazen bouwstenen zijn multifunctioneel toepasbaar: ze zijn als wand, vloer of dak te gebruiken, binnen of buiten, in rechte of gebogen vorm. Het toepassen van glazen bouwstenen vraagt speciale aandacht. Het is een afgewerkt product dat soms al in de ruwbouw wordt aangebracht. Dit controleplan behandelt de technische en organisatorische kant van de uitvoering van glazen bouwstenen met mortel.Ontwerp